Arkim ARBLOCK/1311

Tanımı
Çimento esaslı bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkanlığa sahip pratik gaz beton örgü harcıdır
Uygulama Alanı
-Su emmesi yüksek olan gaz beton ve tuğla gibi elemanların örülmesinde kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 5 saat
-Çalışılabilme süresi max. 50 dakika
-Düzeltilebilme süresi max. 30 dakika

Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARBLO CK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
-Zemindeki bozuklukları düzeltmek için ilk sıra klasik harçla teraziye getirilerek örülmelidir. Diğer sıraların örülmesinde bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanma esnasında ARKİM ARBLO CK’un yüzeyinde film oluşturmasına dikkat edilmelidir, oluştuğu takdir de yeniden taraklanma yapılmalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala.
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6.5 litre suya 25 kg ARKİM ARBLO CK oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır

-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Yapıştırıcı bütün yüzeye yayılmalı 10 x 10 x 10 mm tarak ile taraklanarak aynı kalınlıkta uygulanmalıdır.
-Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmasına özen gösterilmeli, derz aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına dikkat edilmelidir.
-Taraklanan harç üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır.
-Hazırlanan harç, 5 saat içerisinde tüketilmelidir.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm G ri, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 25 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 6-6,5 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 5 saat
Çalışabilme Süresi (zeminde) minimum 50 dakika
Düzeltebilme Süresi (zeminde) minimum 30 dakika
Tüketim Bkz. Tarak Ölçüsü ve Tüketim Tablosu
Performans Bilgileri
Basma Dayanımı ≥ 10 N/mm2
Yapışma Dayanımı ≥ 0,15 N/mm2 (Tablo değeri)
Su Emme Katsayısı ≤ 0,5 kg/m2 dk 0,5
Sertleşmiş Harcın Kuru Hacim Yoğunluğu 1450±300 kg/m3
Isıl İletkenlilk 0,54 W/mK
İşlenebilirlik Süresi ≥ 30 dakika
Klorür % ≤ 0,1%
Hava İçeriği 20 ± 2 kg/m3
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan
deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.