Arkim ARCON HR55/4622

Tanımı
Priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı/ süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Uygulama Alanı
-Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,
-Beton nakliyesinin 2 saatten uzun sürdüğü yerlerde,
-Betonun 200 metreden daha uzak yerlere pompalandığı beton dökümlerinde ya da yüksek yerlere yapılan beton dökümlerinde,
-Betonda hidratasyon ısısı kontrolünün istendiği kritik dökümlerde, (kütle beton dökümü gibi)
-Sık donatılı betonarme elemanlarda kolay yerleştime için Reoplastik beton* üretiminde,
-Ortam sıcaklığının yüksek olduğu ve nemin düşük olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Katkısız betona göre, aynı işlenebilirlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/ çimento oranında yüksek işlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik sağlar.
-Sıcaklığın beton işlenebilirliği üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirir.
-Uzun bir süre betonun Reoplastik özelliğini korumasını sağlar.
-Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.
-Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.
-Betonun; geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme
gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

Uyarılar ve Öneriler
-Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen
beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak
laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.
-Laboratuvar denemeleri sonucunda belirlenen
bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf)
ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir karışım
elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Kuru karışıma,
karışım suyu ilave edilmeden katkı ilave edildiği
takdirde, katkı karışım içinde emilecek ve üniform
dağılmayacaktır. Karışım suyunun tamamı bunun
üzerine ilave edilse dahi, hedeflenen beton sınıfı
ve özellikleri elde edilemeyecektir. Karışım ilave
suya ihtiyaç duyacağı için, dizayn değerlerindeki
su miktarı aşılacak ve betonun mekanik özellikleri
hedeflenen değerin
altında kalacaktır. Bu nedenle beton katkıları, kuru
karışım üzerine direkt olarak ilave edilmemelidir.
-Karışım içindeki katkı miktarı, karışımdaki çimento
ve ikinci derecedeki bağlayıcıların toplamının
(mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) katkı dozaj oranı
ile çarpılması ile hesaplanır.
Tavsiye edilen dozaj aralığından daha fazla oranda
katkı kullanıldığı takdirde, karışımın priz süreleri
uzayabilir. Bu gibi durumlarda, betonarmenin
kalıp alma süresince nemli tutulup kürlenmesi
sağlanmalıdır.
-Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına
uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama
esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların
erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Uygulama
-Bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ve agrega, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.
-Karışıma ilave edilecek suyun %50-%70’i ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber ARKİM ARCON HR 55 karışıma ilave edilmelidir.
-ARKİM ARCON HR 55, karışımın içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 60sn veya laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.
-ARKİM ARCON HR55, 100 kg bağlayıcıya (çimento mikro silika-uçucu kül-cüruf) 1-2 kg oranında kullanılması önerilir.
-Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.
-Tüm çimento tipleri ile kullanılır.
Depolama Şartları
-Orijinal ambalajında, ortam sıcaklığının +5°C’nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır.
-Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 30kg plastik bidon - 220 kg varil
1000kg’lık IBC Tank - Dökme
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+15°C) arası
Karışım Oranı 1 - 2kg/100 kg bağlayıcı
Performans Bilgileri
Su Azaltıcı Etkisi minimum 12%
Bağıl yoğunluk 1,10 ± 1,16 kg/L (20 °C’de)
Ph 6 - 8
Klorür maksimum 0,1 %
Alkali içeriği maksimum 10 %
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.