Arkim ARCON HT70/4711

Tanımı
Betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/hiper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Uygulama Alanı
-Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde
-Prekast ve Prefabrik beton üretiminde,
-Düşük su/çimento oranına sahip öngermeli beton üretiminde
-Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar (NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun; erken - nihai
basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artırır.
-Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
-Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.
-Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.
-Kalıp sökme süresini minimuma indirir.
-Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.
-Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.
-Betonun Donma - Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.
-Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır.
-Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.
-Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir

Uyarılar ve Öneriler
-NSF esaslı katkılar ile kullanılması uygun değildir.
-Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir.
-Laboratuvar denemeleri sonucunda belirlenen bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Kuru karışıma, karışım suyu ilave edilmeden katkı ilave edildiği takdirde, katkı karışım içinde emilecek ve üniform dağılmayacaktır. Karışım suyunun tamamı bunun üzerine ilave edilse dahi, hedeflenen beton sınıfı ve özellikleri elde edilemeyecektir. Karışım ilave suya ihtiyaç duyacağı için, dizayn değerlerindeki su miktarı aşılacak ve betonun mekanik özellikleri
hedeflenen değerin altında kalacaktır. Bu nedenle beton katkıları, kuru karışım üzerine direkt olarak ilave edilmemelidir.
-ARKİM ARCON HT 70’in +15°C’nin altındaki sıcaklıklarda kullanılması durumunda, kür koşullarında (sıcaklık ve süre) ve çimento dozlarında gerekli önlemlerin alınması gerekir.
-ARKİM ARCON HT 70’in performansı, başka sınıftaki katkılarla karıştırıldığı takdirde düşer. Bu nedenle depolama ve karıştırma ekipmanları, iyice temizlendikten sonra kullanılmalıdır.
-Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Uygulama
-Bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ve agrega, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.
-Karışıma ilave edilecek suyun %50-%70’i ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber ARKİM ARCON HT 70 karışıma ilave edilmelidir.
-ARKİM ARCON HT 70, karışımın içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 60sn veya laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.
-ARKİM ARCON HT 70, 100 kg bağlayıcıya (çimento mikro silika-uçucu kül-cüruf) 0,7-0,9kg oranında kullanılması önerilir.
-Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.
-Tüm çimento tipleri ile kullanılır.
Depolama Şartları
-Orijinal ambalajında, ortam sıcaklığının +5°C’nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır.
-Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 30kg plastik bidon - 220 kg varil
1000kg’lık IBC Tank - Dökme
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+15°C) arası
Karışım Oranı 0,7 - 0,9kg/100 kg bağlayıcı
Performans Bilgileri
Su Azaltıcı Etkisi minimum 12%
Bağıl yoğunluk 1,082 ± 1,142 kg/L (20 °C’de)
Ph 6 - 8
Klorür maksimum 0,1 %
Alkali içeriği maksimum 3 %
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.