Arkim ARCON MR25/4522

Tanımı
Betonun sıcak havalarda hızlı kıvam kaybetmesini önleyen, su/çimento oranını düşürerek
işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, priz geciktirici, su azaltıcı/orta (midrange) akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Uygulama Alanı
-Yüksek sıcaklıklardaki, uzun süreli priz gecikmesi istenen beton üretiminde,
-Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,
-Donatılı ve donatısız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,
-Geleneksel beton uygulamalarında,
-Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Katkısız betona göre, aynı işlene bilirlikte düşük su/ çimento oranı ve kolay pompalana bilirlik sağlar.
-Döküm ve işleme süresini uzatır.
-Düşük dozajlarda normal akışkanlaştırıcı etkisi, yüksek dozajlarda ise süper akışkanlaştırıcı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.
-Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.
-Betonun kolay işlenebilirliğini sağlar ve ayrışma riskini azaltır.
-Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.
-Mastar bitişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.
Uyarılar ve Öneriler
-Beton dizaynı ve katkı kullanım dozajı, istenilen beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar denemeleri ile belirlenmelidir

-Laboratuvar denemeleri sonucunda belirlenen bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Kuru karışıma, karışım suyu ilave edilmeden katkı ilave edildiği takdirde, katkı karışım içinde emilecek ve üniform dağılmayacaktır. Karışım suyunun tamamı bunun üzerine ilave edilse dahi, hedeflenen beton sınıfı ve özellikleri elde edilemeyecektir. Karışım, ilave suya ihtiyaç duyacağı için, dizayn değerlerindeki su miktarı aşılacak ve betonun mekanik özellikleri hedeflenen değerin altında kalacaktır. Bu nedenle beton katkıları, kuru karışım üzerine direkt olarak ilave edilmemelidir.
-Karışım içindeki katkı miktarı, karışımdaki çimento ve ikinci derecedeki bağlayıcıların toplamının (mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) katkı dozaj oranı ile çarpılması ile hesaplanır. Tavsiye edilen dozaj aralığından daha fazla oranda katkı kullanıldığı takdirde, karışımın priz süreleri uzayabilir. Bu gibi durumlarda, betonarmenin kalıp alma süresince nemli tutulup kürlenmesi sağlanmalıdır.
-Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Uygulama
-Bağlayıcı (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ve agrega, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.
-Karışıma ilave edilecek suyun %50-%70’i ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber ARKİM ARCON M 25 karışıma ilave edilmelidir.
-ARKİM ARCON M 25, karışımın içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 60sn veya laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.
-ARKİM ARCON M 25, 100 kg bağlayıcıya (çimento mikro silika-uçucu kül-cüruf) 0,4-1,2 kg oranında kullanılması önerilir.
-Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir.
-Tüm çimento tipleri ile kullanılır.
Depolama Şartları
-Orijinal ambalajında, ortam sıcaklığının +5°C’nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır.
-Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 30kg plastik bidon - 220 kg varil
1000kg’lık IBC Tank - Dökme
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+15°C) arası
Karışım Oranı 0,4 - 1,2kg/100 kg bağlayıcı
Performans Bilgileri
Su Azaltıcı Etkisi 5% - 12%
Bağıl yoğunluk 1,19 ± 1,23 kg/L (20 °C’de)
Ph 6 - 8
Klorür maksimum 0,1 %
Alkali içeriği maksimum 10 %
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir