Arkim ARCONFR01/4411

Tanımı
Hava sıcaklığının 5 °C’nin altına düştüğü durumlarda beton dökümü sağlayan, klorür içermeyen beton katkısıdır. ARKİM ARCON FR 01, soğuk veya don riski bulunan, beton dökülmesinin ertelenmesini gerektiren durumlarda çalışmanın devamlılığını sağlar.

Uygulama Alanı
-Hafif don etkisinin gün boyu devam ettiği durumlarda
-Gece boyunca don beklendiği durumlarda
-Ani sıcaklık düşmesi olası durumlarda
-Erken kalıp alınması gereken durumlarda (kış aylarında) tek başına veya ilâve katkı olarak kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Dona karşı dayanımı artırır.
-Beton dayanımını yükseltir.
-Klorür içermez, donatıya zarar vermez.
-Dona karşı dayanım için gereken beton dayanım sınırının (4-5 N/mm2 ) bir an evvel aşılmasını sağlar ve bu süreyi kısaltır.
Uyarılar ve Öneriler
-ARKİM ARCON FR 01, varilde donmuş ise ortam sıcaklığı yüksek olan bir yerde çözülmeli, doğrudan ateşle temas ettirilmemelidir. Çözünme sonunda

ürünün özellikleri değişmez.
-Kaliteli beton üretiminde ve yerleştirilmesinde ilgili standartlar çerçevesinde kabul görmüş kurallar izlenmelidir. Taze betonun bakımı (kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır.
Uygulama
-ARKİM ARCON FR 01 santralde karışım suyuna veya şantiyede beton miksere katılır. Doğrudan betona katıldığında homojenliği sağlamak için beton biraz daha karıştırılmalıdır. Katkının hazır beton santralinde beton karışımına eklenmesi tercih edilmelidir.
-ARKİM ARCON FR 01 kullanımında, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karışımı dikkate alınmalıdır.
-ARKİM ARCON FR 01 kuru çimentoya eklenmemelidir.
-ARKİM ARCON FR 01 karışım suyu ile birlikte veya karışım işleminin sonunda eklenmelidir.
-Kullanımdan önce, uygunluk deneyleri yapılmalıdır.
-Kalıp ve donatı, su, kar ve buzlanmaya karşı korunmalı, gerektiğinde ön ısıtmayla minimum 0°C’ye getirilmelidir.
-Mümkünse çelik kalıp yerine ahşap kalıp kullanılmalıdır

-Katkılı çimento kullanımı yerine klinker oranı yüksek çimentolar tercih edilmelidir.
-Kalıplar sıcaklık kayıplarına karşı izole edilmelidir.
-Taze beton sıcaklığı, çevre sıcaklığı ve beton döküm kalınlığına bağlı olarak en az 5–15 °C olmalıdır.
-Sıcaklık ve nem kaybı betonu, örterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4–5 N/mm2 dayanım sınırına ulaşıncaya kadar çok sıkı bir şekilde korunmalıdır.
-Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları temizleyiniz. Sertleşen/kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak giderilebilir.
Depolama Şartları
-Kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir. Doğrudan güneş ışığından ve -10 °C ile +35 °C arasında, sıcaktan koruyarak depolayınız.

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 30kg plastik bidon - 220 kg varil
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+15°C) arası
Karışım Oranı Çimento ağırlığının %1 ‘i ağırlığında
Performans Bilgileri
Priz Etkisi prizi hızlandırır
Bağıl yoğunluk 1,18 ± 0,02 kg/L (25 °C’de)
Ph 5 - 9
Donma Noktası maksimum -15 °C
Kaynama Noktası minimum 163 °C
Klorür maksimum 0,1 %
Sodyum Oksit Eşdeğeri (% Na2o): maksimum 3 %
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.