Arkim ARPLAST LF/7222

Tanımı
Isı yalıtım levhaları için, çimento esaslı yüzey sıvası

Uygulama Alanı
-Tüm yapılarda, polistiren levhalar (XPS, EPS) üzerine kullanılan bir sıvadır. Çatlak riski bulunan duvar yüzeylerinde oluşabilecek gerilimlere karşı poliprobilen lifler sayesinde yüksek performans sağlar
Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max.90 dakika
-Çalışılabilme süresi max. 20-30 dakika
-Uygulama kalınlığı 4 mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 2mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 3-4 saat
-Son kat uygulaması için beklenilmesi gereken süre: 7 gün
Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARPLAST LFuygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir

- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise
ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca
terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don
tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler
kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala,donatı filesi
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki
karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat
edilmelidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 25 kgARKİM ARPLAST
LForanında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş

yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, ısı yalıtım levhaları üzerine çelik mala ile düzgünce sürülür.
-Sıva donatı filesi (fiber-mesh), çelik mala yardımıyla sıva harcı kurumadan üzerine hafifçe bastırarak gömülür.
-Sıva filesinin ek yerlerinde yaklaşık 10 cm birbiri üzerine bini yapılır.
-1. kat sıva hafifçe suyunu aldıktan sonra, kurumadan 2. kat sıva yapılır.
-2. kat sıva uygulandıktan sonra yüzey çelik mala ile düzeltilir.
-Hazırlanan harç, 3 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-Yüzey kürünü aldıktan sonra herhangi bir kaplama uygulanabilir.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm G ri, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 25 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 6 - 6,5 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 90 dakika
Çalışabilme Süresi 20 - 30 dakika
Uygulama Kalınlığı maksimum 4 mm
Uygulanabilecek kat kalınlığı maksimum 2 mm
Katlar arsında bekleme süresi 3 - 4 saat
Son kat uygulaması için beklenilmesi gereken süre 7 gün
Tüketim Yaklaşık 3 - 3,5 kg/m2
Performans Bilgileri
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi ≥ 1150kg/m3
Sertleşmiş Çimento esaslı Sıvanın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi 1450±250 kg/m3
Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0
Isıl İletkenlik Çizelge 2 T1 ≤ 0,54 W/mK (P=%90)
Eğilme Dayanımı ≥ 2 N/mm2
Basınç Dayanımı ≥ 6 N/mm2
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti ≥ 0,08 N/mm2
Kılcal Su Emme Katsayısı ≤ 0,5 kg/m2. dk 0,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı μ ≤15
Yangın Sınıfı A1
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.