Arkim ARPLAST MAK/7133-7144

Tanımı
Çimento esaslı, makina ile uygulanabilen hazır kaba sıva

Uygulama Alanı
-İç ve dışmekânlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.
Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 2 saat
-Çalışılabilme süresi max30 dakika
-Uygulama kalınlığı 10-30mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 20mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 1 gün
-Astar kat kalınlığı max 10mm
-Astar kat sonrasında beklenilmesi gereken süre: 30dk
Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARPLAST MAKuygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala, perdah malası, mastar tela
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 8,5-9 litre suya 35 kg ARKİM ARPLAST MAK oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.

-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygulanır.
-Uygulama kalınlığı tek katta en az 10 mm en çok 30 mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır.
-5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
-Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
-Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm G ri - beyaz, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 35 kg’lık Kraft torbada
Palette 56 adet, 1960 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 8,5 - 9 L su/35 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 2 saat
Çalışabilme Süresi minimum 30 dakika
Uygulama Kalınlığı 10-30 mm
Uygulanabilecek kat kalınlığı maksimum 20 mm
Katlar arsında bekleme süresi 24 saat
Astar Kat Kalınlığı maksimum 10 mm
Astar Kat Sonrası Beklenilmesi Gereken Süre 30 dakika
Tüketim Yaklaşık 10-12 kg/m2 (10 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
Basınç Dayanımı CS IV ( ≥ 6 N/mm2)
Kuru Yığın Yoğunluğu 1500 ± 300kg/m3
Isıl İletkenlik Çizelge 2 T1 ≤ 0,57 W/mK (P=%90)
Bağ Dayanımı 0,3 N/mm2 FP: A
Kapiler Su Emme (W0) ≤ 0,5 kg/m2.dk0,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı ≤ 30μ
Yangın Sınıfı A1
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.