Arkim ARPLAST SATIN/7311

Tanımı
Çimento esaslı, hazır ince sıva

Uygulama Alanı
-İç ve dışmekânlardacephe mantolama sistemlerinde, ince sıvalı veya düzgün yapılmış kaba sıvalı yüzeylerde kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 2 saat
-Çalışılabilme süresi max. 60 dakika
-Uygulama kalınlığı 2-5 mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 2mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 12saat
-Astar kat kalınlığı max 1mm
-Astar kat sonrasında beklenilmesi gereken süre: 30dk
Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARPLAST SATINuygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala, perdah malası, mastar tela
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 7,5-8 litre suya 25 kgARKİM ARPLAST SATIN oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygulanır.

-Uygulama kalınlığı tek katta en az 2 mm en çok 5mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır.
-5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
-Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
-Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm Beyaz, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 20 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 1600 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 7,5 - 8 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 2 saat
Çalışabilme Süresi maksimum 60 dakika
Uygulama Kalınlığı 2 - 5 mm
Uygulanabilecek kat kalınlığı maksimum 2 mm
Katlar arsında bekleme süresi 12 saat
Astar Kat Kalınlığı maksimum 1 mm
Astar Kat Sonrası Beklenilmesi Gereken Süre 30 dakika
Tüketim Yaklaşık 2 - 2,5 kg/m2 (2 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
Basınç Dayanımı CS IV ( ≥ 6 N/mm2)
Kuru Yığın Yoğunluğu 1050± 200kg/m3
Isıl İletkenlik Çizelge 2 T1 ≤ 0,48 W/mK (P=%90)
Bağ Dayanımı 0,3 N/mm2 FP: A
Kapiler Su Emme (W0) ≤ 0,5 kg/m2 dk 0,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı ≤ 30μ
Yangın Sınıfı A1
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.