Arkim ARREOAIR GROUT/5411

Tanımı
Çimento esaslı, yüksek akıcılık özelliğine sahip, rötresiz, yüksek mukavemetli, su geçirimsiz tamir ve ankraj harcıdır.

Uygulama Alanı
-ARKİM ARREPAIR GROUT, dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı, prefabrike yapı, makine ve vinç montaj kaidelerinde, temel soketlerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında, çelik kolonların temele sabitlenmesinde, betonarme yapı elemanlarının zeminlerin tamirinde, filiz ve ankraj demirlerinin sabitlenmesinde, eski ve yeni beton arasında oluşan boşlukların doldurulmasında kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 45 dakika
-Çalışılabilme süresi max.20 dakika
-Uygulama kalınlığı min. 10 mm
-Uygulama kalınlığı max. 70mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 3saat
-Servise açılma süresi: 24 saat
-Tam kürlenme süresi: 28 gün
Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARREPAIRGROUT uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ v.b. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
-Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalı, ancak uygulama yüzeyinden fazla su tamamen alınmalıdır.
-Kalıplı uygulamalarda, harcın yerleştirilmesi ve kürlenmesi esnasında sızıntıyı engellemek için kalıpların sağlam olmasına dikkat edilmeli, harç sertleşinceye kadar uygulama alanının vibrasyona maruz kalması engellenmelidir.

Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
-Ortam sıcaklığı +8°C’nin altında ise, uygulama zemininin üzeri örtülmeli ve yerleştirilmiş harç minimum +8°C’de tutulmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala, çelik tel fırça
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 3,5-4 litre suya 25 kg ARKİM ARREPAIR GROUT oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Topak kalmayıncaya kadar karıştırılır.
 

-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Akışkan yapıdaki ARKİM ARREPAIRGROUT önceden hazırlanmış bulunan kalıbın tek tarafından kesintisiz olarak dökülmelidir, böylece karışım içerisine hava sıkışması engellenmelidir.
-Kalıbın içerisindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengel haline getirilmiş çelik bir tel kullanarak yerleştirme yapılmalıdır. Vibratör kesinlikle kullanılmamalıdır.
-Uygulama sonrasında hemen kürleme işlemine tabii tutulmalıdır. Kürlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rötreyi kompanse etmesi bakımından gerekli olan ilk genleşmeyi azaltabilir.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm G ri, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 25 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 3,5 - 4 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 45 dakika
Çalışabilme Süresi maksimum 20 dakika
Uygulama Kalınlığı minimum 10 mm
Uygulama Kalınlığı minimum 1maksimum 70 mm
Katlar arsında bekleme süresi minimum 3 saat
Servise Açılma Süresi 24 saat
Tam Kürlenme Süresi 28 gün
Tüketim Yaklaşık 20 kg/m2 (10 mm kat kalınlık için)
Performans Bilgileri
Basınç Dayanımı (1 gün) ≥ 28 N/mm2
Basınç Dayanımı (7 gün) ≥ 35 N/mm2
Basınç Dayanımı (28 gün) ≥ 50 N/mm2
Bağ Dayanımı ≥ 2 N/mm2
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.