ARKİM ARREPAİR EPOXY 3B/5422

Tanımı
ARKİM ARREPAİR EPOXY 3B solvent içermeyen, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen ve hızlı priz alan epoksi esaslı tamir ve grout harcıdır.

Uygulama alanı
-Bağlayıcı olarak demir filizi ekiminde,
-Ankraj işlerinde,
-Mesnetlerde,
-Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
-Yapılardaki yatay ve düşey elemanlarda,
-Tavan ve kirişlerdeki geniş çatlakların onarımında,
-Döküm harcı olarak köprü mesnetlerinde,
-Mesnetlerdeki taşıyıcı plakaların montajında,
-Çok ağır makinelerin montajında,
-Vinç raylarının montajında kullanılır.


Uygulama özellikleri
-Yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımlarına sahiptir.
-Aşınma ve darbe direnci yüksektir.
-Kap ömrü ve kullanma süresi uzundur.
-Solvent içermez.
-Büzülmesiz sertleşir.
-Astarsız uygulanır, kendiliğinden yerleşir.
-Kimyasal dayanımı yüksektir.
-Hızlı sertleşir.
-Mekanik dayanımı çok yüksektir.
-Uygulama kalınlığı: 12-50 mm(her kat için)
-İşlenebilme süresi: 30 dakika (20 0C’de)
-Trafiğe açılma süresi: 24 saat

Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak beton ve çimento esaslı yüzeyler; sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yüzeyaderansı olumsuz etkileyecek her türlü yağ, pas veparafin kalıntılarından iyice arındırılmalıdır. Kırılarakoluşturulan yüzeylerin kenarları mümkün olduğunca dikkesilmeli, donatılardaki pas temizlenmeli, gerekiyorsayeni donatı eklenmelidir.
 

Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-+5 0C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız.
-Malzemenin doğru oranlarda karıştırılmasına dikkat ediniz.
-Dışmekan uygulamalarında, yüzeyi ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan koruyunuz.
-Reçine esaslı sistemlerin kullanma ve kür süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ile havadaki nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar; bu kullanma süresini ve kür süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar ise reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen süreler buna bağlı olarak kısalır.
-Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
-ARKİM ARREPAİR EPOXY 3B kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama sırasında karışımın içine solvent vs. katılmamalıdır.
-Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Bu alanlar havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
-Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır.
 

Uygulama
-Karışım oranı:  6:1:28 = 35 (ağırlıkça)
-B bileşeni A bileşeninin içerisine boşaltılır. Homojen bir görünüm elde edilene kadar (takriben 3 dk.) düşük hızlı (maks. 250 dev/dk) bir karıştırıcı ile karıştırılır.
Karışım uygun bir kaba boşaltılıp C bileşeni yavaşça
ilave edilerek homojen, topaksız, akıcı bir harç oluşana
kadar (min. 3 dk) karıştırılmaya devam edilir.
-Uygulamadan önce karışımı içindeki havanın atılması
için kısa bir süre bekletiniz.
-Her kat için minimum uygulama kalınlığı 12mm, maksimum 50mm’dir. Daha kalın uygulamalar vegeniş hacimler tabakalar halinde dökülmelidir.
-Tabakalar halinde döküm yapılırken, bir önceki tabaka
sertleşmiş ve soğumaya başlamış olmalıdır. Üzerine uygulama yapılacak betonun yaşı en az 3 hafta, yüzeysıcaklığı en az +5ºC, en fazla +30ºC olmalıdır.
-Atmosfere açık yüzeyler en az 24 saat süreyle güneş,
rüzgar ve yağmur gibi dış etkilerde karşı korunmalıdır.
 

Tüketim
2 kg/m²/mm

Performans Bilgileri
-Basınç Dayanımı:    85 - 90 N/mm2(1 gün)
 90 - 110 N/mm2(7 gün)
-Eğilme Dayanımı:    25 - 40 N/mm2
-Yapışma Dayanımı:    4 N/mm2(beton kopar)
-Elastisitemodülü:    ˜ 1800 N/mm2
-Özgül Ağırlık:        2 Kg/L
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %60 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereğibelirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.

Ambalaj
-30 kg’lık set

Fiziki hali
-Gri/epoksi