Arkim ARREPAIR THICK/5122

Tanımı
Çimento esaslı, polimer ve lif takviyeli kalın tamir ve tesviye harcı.
Uygulama Alanı
-Brüt beton, prefabrik beton, gaz beton, briket, tuğla gibi yüzeylerde kalın çatlakların doldurulması, dökülmüş, oyulmuş, kırılmış, kopmuş yüzeylerin 5-30 mm‘ye kadar onarılması ve sıva tamiratları için uygundur.
-Yapılardaki yenileme çalışmalarında, boyama, seramik kaplama, yalıtım öncesinde düzgün yüzey oluşturmada kullanılır.

Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max. 6 saat
-Çalışılabilme süresi max. 60 dakika
-Uygulama kalınlığı 10-30mm
-Uygulanabilecek kat kalınlığı max 10mm
-Katlar arsında bekleme süresi min. 1 gün
Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARREPAIR THICK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
-Uygulama öncesinde, yüzey nemlendirilmelidir.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala, perdah malası, çelik tel fırça
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 25 kgARKİM ARREPAIR THICK oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Topak kalmayıncaya kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılır

-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç çelik mala ile zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç uygulayarak doldurulmalı ve yüzey kaplanmalıdır.
-Kaplanan yüzeyin seviyesini eşitlemek için son uygulama tek seferde toplam kalınlık 30 mm’yi geçmeyecek şekilde ara verilmeden yapılmalıdır.
-Yüzey nemli sünger ile perdahlanmalıdır.
-Uygulama sonrası, yüzey 24 saat boyunca belli aralıklarla nemlendirilmelidir.
-Hazırlanan harç 60 dakika içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir

Genel Bilgiler
Görünüm G ri, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 25 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 6-6,5 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 6 saat
Çalışabilme Süresi minimum 60 dakika
Uygulama Kalınlığı 10 - 30 mm
Uygulanabilecek kat kalınlığı maksimum 10 mm
Katlar arsında bekleme süresi 24 saat
Performans Bilgileri
Basınç Dayanımı ≥ 10 N/mm2
Bağ Dayanımı ≥ 0,8 N/mm2
Kapiler Su Emme ≥ 0,5 kg/m2.dk0,5
Isıl Uyumluluk(Donma-Çözülme) çatlak genişliği. ≤ 0,05mm
Isıl Uyumluluk(Isıl Şok) çatlak genişliği. ≤ 0,05mm
Isıl Uyumluluk (Kuru Çevrim) çatlak genişliği. ≤ 0,05mm
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir