Arkim ARSEAL ACRYLIC/3111

Tanımı
Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, süper elastik, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.
Uygulama Alanı
-Beton, sıva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve terasların yalıtımında kullanılır.
-Binaların dış cephelerinin su yalıtımında ve çatlak, saçak, baca dipleri gibi detayların yalıtımında kullanılır.

Uygulama Özellikleri
-Uygulama kalınlığı: 2-3 mm
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Dokunma süresi: 2 saat
-Seramik uygulaması için beklenmesi gereken süre: 7 gün
-Kullanıma alma süresi: 7 gün
-UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır.
-%600 elastiktir.
-Üzeri boyanabilir.
Yüzey Hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Tozuması giderilemeyen yüzeylerin üzerine şap dökülerek yüzeyin sağlamlaştırılması önerilir.
-Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN-ARKİM ARREPAIR THICK veya 1’e 3 oranında ince kum ile karıştırılıp macun haline getirilmiş ARKİM ARSEAL ile düzeltilmelidir.
-Uygulama öncesi yüzeye astar katı olarak 1’e 4 oranında su ile seyreltilmiş ARKİM ARSEAL sürülmelidir.

Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Uygulama yapılırken koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

Uygulama Aletleri
Fırça, 20’lik plastik rulo
Uygulama
-İzolasyon malzemesi uygulamadan önce
karıştırılmalıdır ve fırça veya rulo ile yatayda
3 (1-1,5mm), dikeyde 2kat (0,75-1mm)
uygulanmalıdır.
-Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 4 saat
beklenmelidir.
-Uygulamaya ara verildiği zamanlarda izolasyon
malzemesi ambalajı kapalı tutulmalıdır.
-Geniş satıhların güçlendirilmesi, parapet
köşeleri, aydınlıklar, baca dipleri gibi birleşme
yerleri ve çatlakların köprülendirilmesinde,
ARKİM ARSEAL özel izolasyon filesi ile
birlikte uygulanmalıdır. Bu işlemi, astar kat
uygulamasından sonra yapılmalıdır.
-Yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, şap,
seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi
ile kaplanmalıdır.
Depolama Şartları
-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış
ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay
süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan
korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma
koşulları veya kullanım süresinin aşılması
ürünün niteliklerini bozabilir

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 20 kg’lık plastik bidonlarda
K asalarda 18 ve 36 adet
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı Yok
Uygulama Kalınlığı 2-3 mm
Dokunma Süresi 6 saat
Elastikiyet 600%
Katlar Arası Bekleme Süresi 6 saat
Seramik Uygulaması İçin Beklemenmesi Gereken Süre 7 gün
Kullanıma Alma Süresi (trafiğe açılma süresi) 7 gün
Tüketim 1,5 - 2 kg/m2 (2-3 kat halinde)
Performans Bilgileri
Kireçli suda bekleterek çekme yapışma mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Su Geçirimsizlik ≤ 20 g
Çatlak Köprüleme ≥ 0,75 mm
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen
ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.