Arkim ARSEAL BİTÜMEN /3911

Tanımı
Tek bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz su yalıtım malzemesidir.

Uygulama alanı
-Beton yüzeylerin yalıtımında ve korunmasında, dışarıdan gelen su basıncına karşı
- 20-25 metreye kadar perde duvarlarında
- Temel ve temel altında kullanılır.
Uygulama özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-300C ile +900C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-(-100C'de dahi 2 mm' ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır. Düşey yüzeyler için idealdir.
-İlk Kuruma Süresi: 4 saat
- Tam Kuruma Süresi: 1 – 3 gün
-Perde Derinlik: 20 – 25 m
-Kalınlık : yaklaşık 3 mm
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, bitümün yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her
türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.

- Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları uygun bir Arkim Arrepaır Thın veya Arkim Arrepaır Thıck tamir harcı ile en az 4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir edilmelidir. Perde duvarlarda Tierod delikleri açılarak içleri ARKİM ARSEAL POLYMASTIC ile doldurulmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora

başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Fırça,
Uygulama
-Yüzey hazırlığı tamamlanmış olan yüzey kullanıma hazır olan ARKİM ARSEAL BİTÜMEN ile fırça ile uygulaması yapılır
Tüketim
3 mm kuru film kalınlık için yaklaşık 4.5 kg/m2 olarak uygulanmalıdır.
Depolama Şartları
- Ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta
tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır.

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 30 kg’lık boya kutusu
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı Yok
İlk Kuruma Süresi 4 saat
Hafif Kullanım 1-3 gün
Perde Derinlik 20-25 m
Uygulama Kalınlığı yaklaşık 3 mm
Tüketim 4,5 kg/m2 (3 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
Kopma Noktasındaki Genleşme 00
Yoğunluk 1,05 ± 0,01kg/lt
Viskozite 70 d. pa.s
Katı Madde %61± %1
Sıcaklık direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir