Arkim ARSEAL CRYSTAL/3244

Tanımı
Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen, tek bileşenli, kristalize su yalıtım harcı.
Uygulama Alanı
-Aşağıda belirtilen mekânlarda eski ve yeni tüm yapısal olarak sağlam beton yüzeylerin negatif ve pozitif yönden su izolasyonunda kullanılır.
-Bodrumlar
-Yüzme havuzları ve su depoları
-Kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri
-Tüneller ve köprüler
-Asansör kuyuları
-Temel, perde ve istinat duvarlarında
-Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde
kullanılır.

Uygulama Özellikleri
-Uygulama kalınlığı: 2-3 mm
-Kullanılabilme süresi: max. 20 dakika
-Çalışılabilme süresi: max. 5 dakika
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Toprak dolgusu için beklenmesi gereken süre: 7 gün
-Su depolarının su ile doldurulması için gereken süre: Pozitif basınçta min. 7 gün, Negatif basınçta min. 14 gün.
-Kullanıma alma süresi: 14 gün
Yüzey Hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.
-Beton yüzeydeki çatlak, kılcal çatlak ve segregasyon gibi hatalı alanları etrafını kırmak suretiyle açarak temizleyiniz.
-Açılan ve temizlenen alanlara aşağıda tarif edildiği şekilde ARKİM ARSEAL CRYSTAL uygulayıp, daha sonra ARKİM ARREPAIR THIN ve ARKİMARREPAIR THICK ile düzeltiniz.
-Uygulamadan önce yüzeyi iyice suya doyurunuz. Uygulama sırasında yüzeyin ıslak değil, nemli kalmasına dikkat ediniz.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Çimento ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, mala, fırça, 20’lik plastik rulo
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-20 kg toz harcı fırça ile uygulamada 7-7,5 lt, sprey ile uygulamada 12-12,5 lt suyun üzerine boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Uygulama sırasında harcı sık sık karıştırarak kıvamını koruyunuz. Harcın kıvamının artması halinde kesinlikle su eklemeyiniz, çalışılabilirliği tekrar sağlamak için harcı karıştırınız.
-En çok 20 dakika içerisinde tüketilebilecek miktarda harç hazırlayınız. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
- Hazırlanan harcı fırça veya sprey ile 2 kat halinde yüzeye uygulayınız. İkinci katı, birinci kata dik yönde ve birinci kat henüz suyunu kaybetmeden, yeterli sertliğe ulaştığında uygulayınız.
-Uygulama sonrasında yüzeyi 5 gün süreyle

nemli tutunuz ve kurumasını önleyiniz. Bu süre boyunca yüzeyi direkt güneş ışığı, rüzgâr, don gibi dış etkenlerden koruyunuz. Uygulama yapılan yüzey rüzgâr ve direkt güneş ışığından polietilen bir örtü yardımıyla korunabilir.
-Mekanik darbeler oluşabilecek yüzeylerde ARKİM ARSEAL CRYSTAL üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır.
-ARKİM ARSEAL CRYSTAL dolaşıma açık mekânlarda çıplak bırakılmamalı, şap, seramik kaplama veya endüstriyel zemin kaplaması ile korunmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm G ri, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 20 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 1600 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 7 - 7,5 L su/20 kg toz (fırça ile)
12 - 12,5 L su/20 kg toz (sprey ile)
Uygulama Kalınlığı 2-3 mm
Kullanılabilme Süresi makismum 20 dakika
Çalışabilme Süresi maksimum 5 dakika
Katlar Arası Bekleme Süresi 6 saat
Toprak Dolgusu İçin Beklenmesi Gereken Süre 7 gün
Su Depolarının Su ile Doldurulması İçin Gereken Süre Pozitif Basınçta minimum 7 gün
N egatif Basınçta minimum 14 gün
Kullanıma Alma Süresi (trafiğe açılma süresi) 14 gün
Tüketim 2 - 3 kg/m2 (2 mm kalınlık için)
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.