Arkim ARSEAL POLY FLOOR/3811

Tanımı
Renkli, tek bileşenli, aşınmaya dayanıklı, orta yoğunlukta kullanıma uygun poliüretan ve ince katmanlı zemin kaplama malzemesidir. Zemin ve havadaki nem ile birlikte tepkime sonucunda koruyucu etkisini göstermektedir.

Uygulama Alanı
-Temel olarak orta yoğunluktaki endüstriyel zeminlerde kullanılır.
-Otomobil tamirhanelerinde.
-Park yerlerinde.
-Depolarda.
-Ardiyelerde.
-Fabrikalarda.
-Hayvan çiftliklerinde.
-Gıda hazırlama-paketleme veya depolama tesislerinde.
-Meyve suyu fabrikalarında.
-Soğuk depolarda (Dondurucularda).
-Asit sıçramasına dayanıklı kaplama ve bodrum kaplamasında zemin veya duvarlarda nem artmasına karşı kullanılmaktadır.
Uygulama Özellikleri
-Kolay uygulanır (Tek bileşenlidir).
-Yüksek aşınma dayanıklılığı sağlar.
-Dekoratiftir.
-Uygulandığında, sıvı ve kirleri emmeyen bir zemin oluşmasını sağlar.
-Hijyeniktir.
-Toz oluşumunu durdurur.
-Kimyasal dirençlidir.
-Yağ, gres, nem, kimyasal ve diğer sıvı kir lekelerine karşı kimyasal direnç sağlar.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 2-3 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 4 gün

Yüzey Hazırlığı
-Yüzeyin; bir taş veya elmas taşlama makinesi kullanılarak taşlanması gerekmektedir.
-Yüzeyin, temiz, kuru ve sağlam olması; kaplama malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
-Maksimum nem içeriği %5’i geçmemelidir.
-Eski kaplamalar, kir, yağlar, gazlar, organik maddeler ve toz bir taşlama makinesi kullanılarak temizlenmelidir.
-Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi gerekmektedir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Zemin yüzeyini taşlamak için metal bilyeli kırma makinesi kullanmayın, zira ağır darbeler, beton yapının kohezyonuna zarar vererek sağlamlığını azaltır.
Çatlakların Onarımı:
-Çatlaklardaki toz, kalıntı ve diğer pislikler; temizlenmelidir. Tüm çatlaklar macun ile kapatılmalıdır. 1 gün sonra macunlu yüzey;
bir zımpara kâğıdı veya mekanik taşlama makinesiyle düzleştirilmelidir.
-ARKİM ARSEAL POLYFLOO R3811, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza
ediniz.

Uygulama Aletleri
Fırça, 20’lik plastik rulo
Uygulama
Emici Olmayan Yüzeyler:
-Metal, mozaik, dökme beton (Helikopter tesviye) ve seramik fayans gibi emici olmayan yüzeyler, ilk kat için bir rulo ya da fırça kullanılarak ARKİM ARSEAL EPOX Y COAT malzemesiyle astarlanmalıdır.
-12 saat sonra (En geç 18 saat içinde) ARKİM ARSEAL POLY FLOO R 3811 kaplamasının ilk katı uygulanmalıdır. Kaplama bir kez daha 2-3 saatliğine (En fazla 4 saat) beklemeye bırakılmalı ve sonra ARKİM ARSEAL POLİ FLOO R 3811 kaplamasının ikinci katı uygulanmalıdır.
-Ürün, kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
Kaymayan Yüzeyler:
-Kaymayan bir yüzey etkisi elde etmek için ARKİM ARSEAL POLİ FLOO R 3811’in ilk katının üstüne kurumadan eşit şekilde korindon (veya kuvars kumu) serpilmelidir. Kat kuruduktan sonra kalıntılar, fırçayla temizlenmeli ve ARKİM ARSEAL POLY FLOO R 3811’in ikinci katı uygulanmalıdır.
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş
ışığından ve nemden korunmalıdır.