Arkim ARSEAL POLY POOL/3544

Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için kullanılan sıvı uygulamalı, solventsiz, sert elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, iki bileşenli poliüretan membrandır. İki bileşenin tepkimesiyle (Çapraz bağlama) koruyucu etkisini göstermektedir.
Uygulama Alanı
-İçme suyu dağıtım kanallarının ve borularının izolasyonu.
-İçme suyu depolama tanklarının ve rezervuarlarının izolasyonu.
-Banyo, yüzme havuzu, mutfak, vb. yerlerdeki ıslak kısımların (Fayans altı) kokusuz su izolasyonu.
-İçme suyuyla doğrudan temas eden yüzeylerin su izolasyonu.
-Kokusuz, solventsiz bir kaplama gerektiğinde; iyi havalandırılmayan yerlerin, banyo, mutfak gibi ıslak yüzeylerin su izolasyonu için fayans altına uygulanır.

Uygulama Özellikleri
-İçme suyu rezervuarlarında güvenli kullanım için
tasdik edilmiştir
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına
veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça
halinde bir membran oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-40°C ile +100°C) arasındaki sıcaklıklarda mekanik
özelliklerini korur.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Düşük (Donma) sıcaklıklarda bile elastikiyetini
korur.
-Yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 4 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 7 gün
Yüzey Hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın
yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her
türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni
beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya
bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin,
yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik
taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir.
Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi
önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve
taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice
temizlenmelidir.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don
tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak
yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Çatlakların ve derzlerin onarımı.
-Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek
için, uygulamadan önce mevcut çatlakların ve
derzlerin titizlikle kapatılması son derece önemlidir.

Çatlaklardaki toz, kalıntı ve diğer pislikler temizlenmelidir. ARKİM ARSEAL POLY 3411 astar maddesiyle bölgesel olarak astarlanmalı ve 2-3 saat daha kurumaya bırakılmalıdır.
-Hazırlanan tüm çatlaklar poliüretan derz dolgu maddesiyle doldurulmalıdır. Sonra, tüm çatlakların üstüne 200mm genişliğinde merkezlenmiş olarak iki tabaka ARKİM ARSEAL POLY POOL uygulanmalıdır.
-Genleşme derzleri ile kontrol derzleri tozdan, kalıntılardan ve diğer pisliklerden arındırılmalıdır.
Gerektiği takdirde derzler genişletilmeli ve derinleştirilmelidir (Keserek açılmalı). Hazırlanan hareket derzi 10 -15mm derinliğinde olmalıdır. Hareket derzinin genişlik: derinlik oranı yaklaşık 2:1 olmalıdır. Derzin dibine yalnızca biraz poliüretan derz dolgu maddesi uygulanmalıdır. Sonra, bir fırça kullanılarak derzin üstüne 200 mm genişliğinde merkezli olarak şekilde bir çizgi tabakası halinde ARKİM ARSEAL POLY POOL uygulanmalıdır.
Derzin içine doğru boyutlarda bir polietilen şerit yerleştirilmeli ve şerit bezin içine girecek şekilde sıkıca bastırılmalıdır. Derzin kalan boşlukları poliüretan derz dolgu maddesiyle doldurulmalı ve 12 saat dinlenmeye bırakılmalıdır.
-Astarlama: Beton, çimento şap, metal ve seramik fayans gibi yüzeyler, yeterli miktarda ARKİM ARSEAL EPOX Y COAT (min.150 - 200 gr/m2) ile astarlanmalı ve 12 saat beklemeye bırakılmalıdır.
-Karıştırma: ARKİM ARSEAL POLY POOL’un A bileşeni, kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. ARKİM ARSEAL POLY POOL’un A ve B bileşenleri, düşük hızlı mekanik bir karıştırma makinesi

kullanılarak, belirtilen oranlarda yaklaşık 3-5 dakika karıştırılmalıdır.
DİKKAT: Özellikle kovanın kenarlarında ve dibinde, bileşenlerin homojen yapıya ulaşıncaya kadar birbirine tam olarak karışması sağlanmalıdır.
Uygulama Aletleri
Fırça, 20’lik plastik rulo
Uygulama
-Tüm ARKİM ARSEAL POLY POOL A+B karışımı (3:1 ağırlık oranı) astarlanan ve hazırlanan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo, mala ya da fırça yardımıyla yayılmalıdır.
-Ürün kap ömründen önce tüketilmelidir (30 dakika). Hazırlanan ARKİM ARSEAL POLY POOL A+B karışımı kovada uzun süre tutulmamalıdır; zira hava ile temas etmesi durumunda karışımın kuruması hızlanacak ve kap ömrü azalacaktır.
-Karıştırma işleminden hemen sonra havayla temasın etkisini azaltmak için karışımın hemen yüzeye ya da daha küçük kovalara dökülmesi gerekmektedir.
-12 saat sonra (En geç 36 saat içinde) rulo, fırça veya mala kullanılarak bir kat daha ARKİM ARSEAL POLY POOL uygulanmalıdır.
Tavsiye: En iyi sonuç için uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık, 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin uzamasına neden olurken, yüksek sıcaklıklar kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.

Genel Bilgiler
Görünüm Beyaz sıvı bileşen(çift bileşen)
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 6 kg’lık teneke kutu (A)
1 kg’lık teneke kutu (B)
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 3:1 oranında
Yapışmaya Başlama Süresi 4 saat
Hafif Kullanım 12 saat
Kesin Kullanıma Geçiş 7 gün
Tüketim 1,2 – 1,8 kg/m2 (2-3 kat halinde)
Performans Bilgileri
Katı İçerik 100 %
Kopma Noktasındaki Genleşme 100 %
Su Basıncına Karşı Direnç Sızıntısız (1 m su sütunu, 1 gün)
Beton Yüzeye Yapışma 2 N/mm2
Sertlik(Shore A derece) 70 ± 5
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.