Arkim ARSEAL POLY TRANS/3533

Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için kullanılan, şeffaf, sert elastik, tek bileşenli alifatik poliüretan, yüksek sertlikte kaplama malzemesidir. ARKİM ARSEAL POLİ TRANS; eşsiz bir bakım sistemi (Nemlenme
tetikleyici) kullanmaktadır ve diğer benzer sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (Nem bakımlı) ve baloncuk oluşturmaz.
Uygulama Alanı
-Balkon ve terasların su izolasyonunda
-Cam ve metal hasır takviyeli camın su izolasyonunda
-Cam tuğla duvarların su izolasyonunda
-Doğal taşların su izolasyonu ve korunmasında
-Şeffaf plastiklerin (Örnek: GFK, Polikarbon) su izolasyonunda
-Ahşap ve bambunun su izolasyonu ve korunmasında
-Metal yüzeylerin su izolasyonunda kullanılır.

Uygulama Özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Sararma yapmaz.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-Donmaya karşı dayanıklıdır.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
-Alkali ve kimyasal dirence sahiptir, yıllar sonra bile şeffaflığını ve elastikiyetini korur.
-Mineral yüzeyleri; donmaya, buhara ve asit yağmuruna karşı korur.
-Yaşlanan ve oksitlenen plastik yüzeylere daha şeffaf bir görünüm kazandırır.
-Hasarlı cam yüzeylerin su izolasyonunu sağlayarak kırılma durumunda camın parçalara ayrılmasını önler
Yüzey Hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.

-Cam ve cilalı yüzeyler ARKİM ARSEAL POLY PRIMER ile astarlanmalıdır.
-Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için uygulamadan önce mevcut çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması çok önemlidir. Çatlaklar temizlenmeli, genleşme derzleri ve kontrol derzleri ince fırçayla toz, kalıntı ve diğer pisliklerden arındırılmalıdır. Yüzey ARKİM ARSEAL POLY 3411 astar malzemesiyle bölgesel olarak astarlanmalı ve 2–3 saat kurumaya bırakılmalıdır. Hazırlanan tüm çatlaklar ve derzler, poliüretan derz dolgu maddesiyle doldurulmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır.
-Astarlama: ARKİM ARSEAL POLY PRIMER; temiz ve kuru bir beze batırılarak kullanılmalı ve tüm yüzey, bu bezle silinmelidir. Bu uygulama sayesinde hem yüzeydeki kimyasal aktivasyonun (Astarlamanın) yapılması hem de yüzeyin etkin bir şekilde yağdan arındırılması sağlanır. Bez sık değiştirilmelidir. Astarlanacak yüzeye yeterli miktarda ARKİM ARSEAL POLY PRIMER uygulandığından ve işlem görmemiş herhangi bir nokta bırakılmadığından emin olunmalıdır.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS; daha önce silan, siloksan, silikon veya başka su önleyici maddelerle
bakım görmüş yüzeylerde uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde zayıf bir yapışma beklenmektedir. Eğer şartlar ve yüzeyin geçmişi hakkında açık bir bilgi bulunamıyorsa yapışma testi yapılması önerilir.
-Uygun ön işlem gerçekleştirilmeden derzlerinde nitrik tuzlar barındıran seramik yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama; uygulanmadan önce içinde nem kalan yüzeyler (Örnek: balkon fayanslarının altında kalan nem)

tamamen kurumaya bırakılmalıdır (maks. %5 nem).
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama Aletleri
Fırça, 20’lik plastik rulo
Uygulama
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama; astarlanmış yüzeye dökülmeli ve bir rulo veya 1 mm dişli mala
yardımıyla tüm yüzey kaplanmalıdır.
-12 saat sonra (En geç 18 saat içinde) rulo veya fırça kullanılarak ikinci bir ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama katı uygulanmalıdır.
-Daha iyi su izolasyonu sonuçları için üç kat ARKİM ARSEAL POLYTRANS kaplama gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS; kat başına 1 mm (kuru tabaka) kalınlığının üstünde uygulanmamalıdır. En iyi sonucun alınabilmesi için uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık +5°C ile +35 °C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.

Genel Bilgiler
Görünüm Şeffaf sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 5 ve 10 kg’lık boya kutusu
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı Yok
Tüketim 0,8 – 1,2 kg/m2 (2-3 kat halinde)
Performans Bilgileri
Kopma Noktasındaki Genleşme 322 %
Çekme Dayanımı 25,4 N/mm2
Genleşme Katsayısı 69,5 N/mm2
Aşınma Direnci 56,9 N/mm2
2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Kopma Noktasındaki Genleşme 98 %
2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Çekme Dayanımı 25,5 N/mm2
2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Parlaklık Koruma İyi
2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmadan Sonra Yüzey Kireçlenmesi Kireçlenme gözlenmedi, derecesi:0
Sıcaklık direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir