Arkim ARSEAL SET/3211

Tanımı
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik sağlayıcı katkılar içeren çimento esaslı, çift bileşenli yarı elastik su yalıtım harcı.
Uygulama Alanı
-İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
-Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde,
-Su depolarında, ıslak hacimli mekânlarda (banyo, mutfak, wc),
-Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda,
-Temel, perde ve istinat duvarlarında,
-Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.

Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi: max. 2 saat
-Çalışılabilme süresi: max. 20 dakika
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Seramik uygulaması için beklenmesi gereken süre: 3 gün
-Kullanıma alma süresi: 7 gün
Yüzey Hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.
-Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa ARKİM ARLATEX ile güçlendirilmiş ARKİM ARREPAIR THIN veya ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilmelidir.
-Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır. Daha iyi netice almak için ARSELANS ARASTAR kullanılmalıdır.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır

Uyarılar ve Öneriler
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
-Toz harca kendi sıvı bileşeni dışında herhangi bir katkı eklenmemelidir.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama yapılırken koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.
Uygulama Aletleri
El mikseri, mala, fırça, 20’lik plastik rulo
Uygulama
-7 kg B bileşeni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg. A bileşeni yavaşça sıvıya ilave edilir ve tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.

-Harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir, uygulamaya başlamadan önce tekrar karıştırılır.
-Hazırlanan harç, rulo veya fırça ile yüzeye birbirine dik gelecek şekilde en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat kadar beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır.
-İkinci kat, birinci kat henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer birinci kat kurumuş ise, ikinci kat sürülmeden yüzey tekrar hafifçe nemlendirilmelidir. Toplamda 2-3 mm’lik bir uygulama kalınlığı yeterli olacaktır.
-Uygulama esnasında birinci kat uygulamasından sonra köşeler ovalleştirilmeli ve daha sonra ovalleştirilen yerler üzerine ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
-İkinci kat uygulama yapıldıktan sonra yüzey 3 gün boyunca güneşe, yağmura, toza ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama esnasında iki kat arasına file kullanılması tavsiye edilir.
-Uygulama yapılan alanları, kullanıma almadan ya da kaplamadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
Depolama Şartları
-Toz Bileşen: Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır. Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır
-Sıvı Bileşen: Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir.
-Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm G ri toz, Sıvı bileşen
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 20 kg’lık Kraft torbada, Palette 80 adet, 1600 kg
7 kg’lık plastik bidon
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 7 L sıvı/20 kg toz
Uygulama Kalınlığı 1-2 mm
Kullanılabilme Süresi makismum 2 saat
Çalışabilme Süresi maksimum 20 dakika
Katlar Arası Bekleme Süresi 6 saat
Şap veya Seramik Uygulaması İçin Beklemenmesi Gereken Süre 3 gün
Kullanıma Alma Süresi (trafiğe açılma süresi) 7 gün
Tüketim 1,5 - 2 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
Kireçli suda bekleterek çekme yapışma mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti ≥0,5 N/mm2
Su Geçirimsizlik ≤ 20 g
Çatlak Köprüleme ≥ 0,75 mm
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.