Arkim ARTHERM AD/7211

Tanımı
Isı yalıtım levhaları için, çimento esaslı yapıştırma harcı.

Uygulama Alanı
-Tüm yapılarda, mantolama işlemlerinde polistren levhaları (XPS, EPS) yapıştırmada kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Kullanılabilme süresi max.2 saat
-Çalışılabilme süresi max. 10-15 dakika
-Yapıştırılan yalıtım levhasının üzerine sıva uygulanabilmesi için gereken süre: 2 gün
Yüzey Hazırlığı
-ARKİM ARTHERM AD uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler gözenekli ise ıslatılmalıdır.
-Uygulama yapılan yüzey sağlam taşıyıcı ve ayrıca terazisinde olmasına özen gösterilmelidir.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Sağlam olmayan düşük dirençli yerlerde uygulanmaz.
Uygulama Aletleri
El mikseri, çelik mala, taraklı mala
Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 5,5-6 litre suya 25 kg ARKİM ARTHERM AD oranında hazırlanmalıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar
karıştırılmalıdır

-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-ARKİM ARTHERM AD yapıştırılacak zeminin düzlüğüne göre uygulanmalıdır, zemin düz bir yapıda ise levha arkasına taraklama yapılmalı eğer zemin düz değil ise levha arkasına harç öbekleme yöntemi ile uygulanmalıdır
-Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadıkları mastar veya su terazisi ile kontrol edilmelidir.
-Hazırlanan harç, 3 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
-Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemi en az 24 saat sonra yapılmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm Gri, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 25 kg’lık Kraft torbada
Palette 80 adet, 2000 kg
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 5,5 - 6 L su/25 kg toz
Kullanabilme Süresi maksimum 2 saat
Çalışabilme Süresi maksimum 10 - 15 dakika
Yapıştırılan yalıtım levhasının üzerine sıva uygulanabilmesi için gereken süre 2 gün
Tüketim Yaklaşık 3 - 5 kg/m2
Performans Bilgileri
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi ≥ 1000kg/m3
Elek analizi: 1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar ≤ %1,0
Eğilme Dayanımı ≥ 2 N/mm2
Basınç Dayanımı ≥ 6 N/mm2
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti ≥ 0,08 N/mm2
Su Emme 30 dakika için ; ≤ 5g
Su Emme 240 dakika için; ≤ 10g
Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Yangın Sınıfı A1
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda
sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen
ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.