ARSELANS AKRİTECH

Tanımı
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı mat görünümlü son kat dış cephe boyası

Uygulama alanı
- Beton, brüt beton, çimento bazlı sıvalar, gaz beton, betopan, mineral esaslı yüzeyler, tuğla, prefabrik yapı elemanları, kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
Uygulama özellikleri
-İlk kuruma süresi: 1 - 2 saat
-İkinci kat uygulama: 6 – 8 saat
Son kuruma süresi: 24 saat
Yüzey hazırlığı
- ARSELANS AKRITECH uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa macun veya çimento esaslı yüzey düzeltme
malzemeleri(Arkim Arrepaır Thın ve Arkim Arrepaır Thıck) ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama öncesinde yüzey gerekli ise nemlendirilmeli veya ARSELANS ARASTAR ile astarlanmalıdır.

Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
-Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.
Uygulama aletleri
Dış cephe rulosu, fırça

İnceltme
Püskürtme: %5 oranında su katılarak tek kat halinde uygulanır.
Basınç: 140 bar
Meme açısı: 50 derece
Meme ölçüsü: 0,019 – 0,021 inch
Fırça ve Rulo ile: ile oranında temiz su ile iki kat halinde uygulanır.
Uygulama
-Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.
-Yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir(28 gün)
-Boya uygulamasından önce yüzey Arselans Arastar ile astarlanarak, aderans güçlendirilir ve boya sarfiyatı azalır.
-Astar ve her kat boya arasında 6 – 8 saat beklenilmesi gerekmektedir.
-Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.
Depolama Şartları
- Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında 5 - 30 °C arasında 24 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm Sıvı, 30 farklı renk Bkz.
Renk kartelası
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 15 L'lik plastik kova
K asalarda 27 adet 405 L
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 0C) ile (+350C) arası
İnceltme(püskürtme) 5% su ile
İnceltme(rulo ve fırça ile) - arasında su ile
İlk Kuruma Süresi 1 - 2 saat
İkinci Kat Uygulama Süresi 6 - 8 saat
Tam kuruma 24 saat
Tüketim Yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre
1 L ile tek katta 7 – 10 m2 alan boyanabilir.
Performans Bilgileri
Parlaklık G3
Kuru film Kalınlığı E3
Tane Büyüklüğü Sınıfı S1
Su Buharı Aktarım Hızı V2
Su Aktarım Hızı W3
Çatlak Örtme Özelliği A0
CO2 Geçirgenliği C0
Soyulma Mukavemeti (KgF) ≥ 2,5
Sıcaklık Direnci (-30 0C) ile (+600C) arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.