ARHERM FUGA PROFİLİ

Bina yüzeylerinde fuga oluşturulmasında kullanılan profildir.