ARHERM FUGA PROFİLİ


Bina yüzeylerinde fuga oluşturulmasında kullanılan profildir.