Armore Konsantre Makina Sıva Alçısı


Makina ile püskürtülerek uygulanabilen donma ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış, en uygun metrekare maliyeti ve en yüksek uygulama performansı sağlayan hazır sıva alçısıdır.

Uygulama Alanı

Tuğla, briket, gazbeton, beton ve brüt beton türü yüzeylere kolaylıkla uygulanır.


Uygulama Özellikleri
 • Düzeltilebilme süresi: max. 60 dakika
 • Tirfil süresi: 90 – 120 dakika
 • Çelik mala kullanımı: 120 – 150 dakika
 • Uygulama kalınlığı: tavanlarda min. 8 mm, max. 10mm, diğer cephelerde 10-20mm (tek kat için)
 • Donma süresi: min. 50 dakika
 • Yanmaz bir yapı malzemesidir.
 • Bakteri ve mantar üretmez.

Yüzey Hazırlığı
 • Uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
 • Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
 • Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
 • Metal yüzeyler uygulanmadan önce paslanmaya karşı korunmalıdır.
 • Uygulama öncesi alüminyum anolar duvara dikey olarak yerleştirilmelidir.
 • Brüt beton, tavan ve duvarlarda pürüzlendirme işlemini yapacak aderans arttırıcı ARKİM ARKONTAK astarı kullanılmalıdır.

Uygulama Şartları
 • Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası,
 • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
 • Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
 • Uygulanması tamamlanmış yüzeyler kesinlikle su ile temas ettirilmemelidir.

Uygulama Aletleri

El mikseri, sıva malası, mastar, çelik mala, alüminyum anolar


Uygulama
 • Kullanılan suyun ve aletlerin temizliğine dikkat edilmelidir.
 • Karışımda kullanılan su tuzlu, asidik veya yağlı olmamalıdır. Su sıcaklığı 17 ile 23 °C arasında olmalıdır.
 • Harç 5-5,5 litre suya 10 kg ARALÇI ARMORE KONSATNTRE MAKİNA SIVA ALÇISI oranında hazırlanmalıdır. Uygulama öncesi sıva kalınlığını tespit etmek için yüzeye alüminyum anolar yerleştirilir.
 • Uygulanacak yüzey, uygulanma yapılmadan hemen önce mutlaka ıslatılmalıdır.
 • ARALÇI ARMORE KONSANTRE MAKİNA SIVA ALÇISI , uygulama yüzeyine yatay şeritler halinde uygulama yüzeyinde hiç boşluk kalmayacak şekilde aynı yoğunlukta püskürtülmelidir.
 • Uygulama kalınlığı tek kat için tavanda en az 8 mm en çok 10 mm, diğer cephelerde 10-20mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır. Tavan yüzeylerinde bir kat diğer yüzeylerde ise iki kattan fazla uygulama yapılmamalıdır.
 • 5-10 dakika sonra mastarlama işlemi yapılır.
 • Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
 • Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır.
 • Sıva yüzeyi yeterli sertliye ulaştıktan sonra çelik mala ile yüzey düzeltilir.
 • Yaklaşık 120 dakika sonra çelik mala ile parlatma işlemi yapılır.
 • Farklı malzeme birleşim bölgelerinde uygun sıva filesi kullanılmalıdır.
 • Yeni sıva yapılan yüzeyi kurutmak için önünde soba vs. yakarak ısıtma yoluna gidilmemelidir. Bu kurutmada en doğru yöntem ortamın havalandırılmasıdır. Böylece sıvanın her tarafı eşit oranda kurutulur.
 • Alçı sıva yüzeyi hızlı kurumaya karşı rüzgârdan korunmalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
 • Karışımın su / alçı oranına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu oranın bozulması dökülmelere, çatlamalara ve mukavemet düşüklüğüne neden olabilir.
 • Çok sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
 • Aşırı sıcak ortamlarda yapılacak uygulamalar sonucunda dökülmeler, çatlamalar ve mukavemet kayıpları görülebilir.
 • Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir.
 • Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
 • Torba içerisinde taşlaşma gibi durumlarla karşılaşıldığında kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli kimyasal katkılar ve alçı ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır.
 • Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile yıkama yapılmalıdır.
 • Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.

Depolama Şartları
 • Kuru bir ortamda üst üste en fazla 18 torba konulmalıdır.
 • Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
 • Bu koşullarda ARALÇI ARMORE KONSATNTRE MAKİNA SIVA ALÇISI üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılmalıdır.
 • Uygun olmayan depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

Genel Bilgiler
 • Görünüm Beyaz toz
 • Raf Ömrü Bkz.Depolama Şartları
 • Ambalaj 25 kg ' lık Propilen torba

Uygulama Özellikleri
 • Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35 °C) arası
 • Karışım Oranı 5-5,5 L su/10 kg toz
 • Düzeltilebilme Süresi Maksimum 60 dakika
 • Tirfil Süresi 90-120 dakika sonra
 • Çelik Mala Kullanımı 120-150 dakika sonra Uygulama Kalınlığı Tavanlarda minimum 8mm-maksimum 10mm diğer cephelerde 8-20 mm (tek kat için)
 • Tüketim 8,5-9 kg/m² (10 mm kalınlık için)

Performans Bilgileri
 • Eğilme Dayanımı ≥1N/mm²
 • Basınç Dayanımı ≥2N/mm²
 • Adhezyon Dayanımı ≥0,1N/mm²
 • Kalsiyum Sülfat Yüzdesi ≥%50
 • Priz Başlangıç Süresi ≥50 dakika
 • Isıl Direnç ≤0,34W(m/K)
 • Doğrudan Hava İle Yayılan Ses Yalıtımı NPD
 • Kuru Yüzey Sertliği ≥ 40 SHORED
 • Yangın Sınıfı A1
 • Sıcaklık Direnci (-30 °C)ile (+60 °C)arası

Not

Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23± 2°C ve %60 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgi standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlarda farklılık gözlemlenebilir.