BAYİ GİRİŞİ

ARREPAIR THICK 5122


Çimento esaslı, ısı ve ses yalıtım harcı

Uygulama Alanı
 • Brüt beton, prefabrik beton, gaz beton, briket, tuğla gibi yüzeylerde kalın çatlakların doldurulması, dökülmüş, oyulmuş, kırılmış, kopmuş yüzeylerin 5-30 mm‘ye kadar onarılması ve sıva tamiratları için uygundur.
 • Yapılardaki yenileme çalışmalarında, boyama, seramik kaplama, yalıtım öncesinde düzgün yüzey oluşturmada kullanılır.

Uygulama Özellikleri
 • Kullanılabilme süresi max. 6 saat
 • Çalışılabilme süresi max. 60 dakika
 • Uygulama kalınlığı 10-30mm
 • Uygulanabilecek kat kalınlığı max 10mm
 • Katlar arsında bekleme süresi min. 1 gün

Yüzey Hazırlığı
 • ARKİM ARREPAIR THICK uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
 • Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
 • Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
 • Uygulama öncesinde, yüzey nemlendirilmelidir

Uygulama Şartları
 • Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,
 • Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
 • Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır

Uygulama Aletleri

El mikseri, çelik mala, perdah malası, çelik tel fırça


Uygulama
 • Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
 • Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
 • Harç 5,5-6 litre suya 25 kgARKİM ARREPAIR THICK oranında hazırlanmalıdır.
 • Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Topak kalmayıncaya kadar karıştırılır.
 • Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
 • Homojen bir karışım elde ettikten sonra 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılır.
 • Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
 • Harç çelik mala ile zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç uygulayarak doldurulmalı ve yüzey kaplanmalıdır.
 • Kaplanan yüzeyin seviyesini eşitlemek için son uygulama tek seferde toplam kalınlık 30 mm’yi geçmeyecek şekilde ara verilmeden yapılmalıdır.
 • Yüzey nemli sünger ile perdahlanmalıdır.
 • Uygulama sonrası, yüzey 24 saat boyunca belli aralıklarla nemlendirilmelidir.
 • Hazırlanan harç 60 dakika içerisinde tüketilmelidir.
 • Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
 • Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Uyarılar ve Öneriler
 • Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
 • Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

Depolama Şartları
 • Depolama sırasında maksimum 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
 • Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
 • Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
 • Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
 • Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.

Genel Bilgiler
 • Görünüm Gri, toz
 • Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
 • Ambalaj 25 kg’lık Kraft torbada Palette 64 adet, 1600 kg

Uygulama Özellikleri
 • Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
 • Karışım Oranı 5,5-6 L su/25 kg toz
 • Kullanabilme Süresi maksimum 6 saat
 • Çalışabilme Süresi minimum 60 dakika
 • Uygulama Kalınlığı 10 - 30 mm
 • Uygulanabilecek kat kalınlığı maksimum 10 mm
 • Katlar arsında bekleme süresi 24 saat

Performans Bilgileri
 • Basınç Dayanımı ≥ 10 N/mm2
 • Bağ Dayanımı ≥ 0,8 N/mm2
 • Kapiler Su Emme ≥ 0,5 kg/m2.dk0,5
 • Isıl Uyumluluk(Donma-Çözülme) çatlak genişliği. ≤ 0,05mm
 • Isıl Uyumluluk(Isıl Şok) çatlak genişliği. ≤ 0,05mm
 • Isıl Uyumluluk (Kuru Çevrim) çatlak genişliği. ≤ 0,05mm
 • Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası

Not

Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir